Крум Зарков отговори на Гешев за работата и възнагражденията на вещите лица

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков отговори на главния прокурор Иван Гешев и на поставените от него въпроси във връзка с работата и възнагражденията на вещите лица, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Няма причина за драматизиране на ситуацията с вещите лица и експертизите във връзка с отмяната от Върховния административен съд (ВАС) на почти всички текстове от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, става ясно от отговора на Зарков. Статусът, редът и основанията за назначаването на вещите лица, възлагането, приемането и заплащането на експертизите са нормативно уредени в съответните устройствен и процесуални закони, а не в отменената наредба, заявява министърът. Зарков пояснява също, че вече са предприети съответните действия за уреждане на правните последици и издаването на нормативния акт. Публикуваме писмото на Крум Зарков без редакторска намеса:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с Ваше писмо относно поставени въпроси, свързани с частичната отмяна на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица с Решение № 4769 на ВАС на РБ, обн. ДВ, бр. 96 от 2022 г., Ви предоставям следната информация: 

1. По отношение на експертизи, възложени и приети по надлежния ред от компетентния орган преди 02.12.2022 г., следва ли да се извършва плащане?

Наредбата № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е подзаконов нормативен акт, издаден на основание чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), с който се детайлизират законовите разпоредби, засягащи вещите лица.

Статусът, редът и основанията за назначаване на вещите лица са уредени в устройствения закон и в съответните процесуалните закони: чл. 49 – 51 от Административнопроцесуалния кодекс; чл. 156 и чл. 195 – 203 от Гражданския процесуален кодекс; чл. 60 – 68 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; чл. 144 – 154 от Наказателно-процесуалния кодекс. Съгласно чл. 396, ал. 1, изр. първо ЗСВ вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. Органът, който е възложил експертизата е компетентен да я приеме и разпореди изплащане на съответното възнаграждение на вещото лице. От тази гледна точка изплащането на възнаграждения на вещите лица следва от законовите разпоредби. Отменените разпоредби относно възнагражденията на вещите лица от Наредба № 2 от 2015 г. конкретизират тези правомощия и не дават първична правна уредба за възнагражденията на вещите лица.

В този смисъл отмяната на отделни текстове от Наредбата не лишава вещите лица от законовите основания за получаване на възнаграждения. Изплащането на възнагражденията се осъществява съгласно съответните счетоводни правила, въз основа на акт на компетентния орган. За целта вещите лица могат да продължат да използват формата на справката-декларация за определяне на размера на възнаграждението, тъй като тя служи за отчитане на времето и разходите, които са необходими на вещото лице за извършване на експертно заключение.

2. По отношение на експертизи, възложени преди 02.12.2022 г., но към 02.12.2022 г. не са приети от съответния компетентен орган, следва ли да се извършва плащане и ако да, следва ли възнаграждението да се определя по реда и условията, определени в Глава четвърта от отменената наредба?

В случай, че не може да се извърши плащане (поради факта на отмяната на текстове от Наредбата), правните последици от така назначените експертизи следва ли да бъдат служебно уредени от министъра на правосъдието в съответствие с чл. 195, ал. 2 от АПК?

Приемането на експертизата се осъществява от органа по съответния процесуален ред. За всички изготвени експертизи преди 02.12.2022 г., които са приети от органа, който ги е възложил, се дължи изплащане на възнаграждение при условията, по които са възложени.

3. По отношение на експертизите, възлагани след 02.12.2022 г., по какъв ред и при какви условия ще се определят възнагражденията на вещите лица? По отношение на тези експертизи следва ли да се произнесе служебно министърът на правосъдието в тримесечния срок по чл. 195, ал. 2 от АПК?

По отношение на експертизите, възлагани след 02.12.2022 г., се прилагат относимите законови правила.

В изпълнение на законовата делегация на чл. 403, ал. 1 ЗСВ министърът на правосъдието, съгласувано с пленума на Висшия съдебен съвет следва да издаде наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

В изпълнение на задължението на чл. 195, ал. 2 АПК за уреждане на правните последици от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение, са предприети необходимите действия за издаването на нормативния акт. В срок до 23 декември 2022 г. проектът на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ще бъде публикуван за обществени консултации съобразно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове и издаденият акт ще бъде изпратен за обнародване в „Държавен вестник“ в срок до 17 февруари 2023 г., което ще позволи влизането му в сила да се осъществи до изтичането на тримесечния срок“.

Прочетете също

Биков: Вероятността за нови избори е 90%

ГЕРБ няма да даде подкрепа за втори мандат. Това каза в студиото на „Здравей, България” …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.